27 nov 2019

Trepleie i Engebråten boligsameie - høsten 2019

På sameiermøtet våren 2019 ble det vedtatt at styret igangsetter en vedlikeholdsplan for trærne i sameiet. Dette oppdraget ble gitt til Philippe Zigrand i Oslo trepleie, da han tidligere har gjort en del arbeid på trærne i sameiet. Han har gått flere runder i området, og hatt samtaler med beboere, og nå levert en tilstandsrapport.

Philippe Zigrand skal gjennomføre en beskjæring av mange trær i sameiet på bakgrunn av beboeres ønsker om mer lys og luft. Noen trær skal også felles av faglige årsaker, skade, råte og lignende. Oslo trepleie starter sitt arbeid i løpet av høsten, og vil holde på i noen måneder avhengig av vær og føreforhold.

Rapporten han har levert, kan leses her: Tilstandsrapport

Styret vet at det er noen beboere som ønsker felling av trær av andre årsaker, men trær representerer ofte motstridende interesser – noen ønsker mer sol, andre ønsker mindre innsyn. Trærne suger også opp svært store mengder vann, noe som er svært viktig. Derfor har styret besluttet noen felles prosedyrer for felling av trær for å unngå interessekonflikter.

Alle trær som dere ønsker å felle MÅ søkes om til styret på følgende måte:

  • Søknad sendes inn med bilder av tre og begrunnelse for felling. ALLE naboer som er berørt, det betyr også dem som har utsikt til trærne må få mulighet til å komme med en uttalelse skriftlig. Styret ønsker underskrifter fra alle naboer der dette bekreftes + alle uttalelser.

 

  • Søknaden bør sendes inn så snart som mulig, slik at den kan behandles på styremøtet 7/11-19, evt i desember. 

 

  • Søknader som er sendt tidligere oppdateres og sendes inn på nytt med underskrifter og dokumentasjon. Alle sendes til kristindraugedalen(krøllalfa)gmail.com. 

 

Alternativ framgangsmåte er å melde inn saken til neste sameiermøte, der kan også en beslutning om trefelling avgjøres. Det blir da en sak som er oppe til avstemning.

 

Med vennlig hilsen

Styret