Endret: 20 mai 2019     Opprettet: 8 nov 2018

Lading av kjøretøy

Vi har fire ladeplasser for ladbare kjøretøy på våre felles parkeringsplasser. Her er mer informasjon om hvordan benytte dem, og hva det koster.

Hvordan få tilgang til ladestasjonene
For å bruke ladestasjonene må du være medlem, og ha programmert en ladebrikke mot ladestasjonene du har tenkt å bruke. Innmelding skjer ved å laste ned skjema for innmelding, skrive ut og signere det, og sende det til ladeansvarlig per post, MMS eller epost. Deretter må du opprette bruker på portal.charge365.no, og legge inn et kredittkort på brukeren. Etter dette aktiverer ladeansvarlig brukeren din, og du kan knytte en ladebrikke til ladestasjonene. Dette kalles også å programmere ladebrikken, se bruksanvisning for å programmere ladebrikker her. Bestemmelser for bruk av ladestasjonene finnes her.

Kostnad
Vi betaler for strømmen som brukes, nedskriving av anlegget og kostnader til forvaltning. Fra 01.03.2019 koster hver kilowattime (kWt) du lader 2,72 kr. I tillegg koster det 300 kr å melde seg inn. Denne oppstartsavgiften betales over VIPPS til nr 536906 (velg "Kjøp og 
betal" i VIPPS-appen).

Parkering
Det er viktig å flytte kjøretøyet så snart det er ferdig ladet, slik at flest mulig kan bruke ladeplassene. Av samme grunn er det ikke anledning å parkere ikke-ladbare kjøretøy på ladeplassene.

Portalen (charge365)
Du finner informasjon om hvor mye du har ladet på portal.charge365.no, og hvor mye som er belastet kredittkortet ditt.

Spørsmål?
Ta kontakt med ladeansvarlig, som er Hallvard Lærum (mob.48199020, epost hallaeru(krøllalfa)online.no)