28 jun 2019

Hesteskoen 7

Status på Hesteskoen 7

Det har vært stille rundt utviklingen av eiendommen Hesteskoen 7 siden riving av næringsbygg på forsommeren 2018.

Utbygger har jobbet med å få godkjent sine planer, og sameiets arbeidsgruppe har fulgt saken nøye.

Arbeidsgruppen har i samarbeid med styret sammenfattet sameiets synspunkter på de planer som har blitt framlagt.

Plan og Bygningsetaten hensyntok mange av sameiets saker da de ba om omprosjektering i oktober 2018.

 

Dokumenter fra Plan og Bygningsetaten

 

  • Innsendte dokumenter fra Engebråten Boligsameie:

Merknader fra Engebråten Boligsameie

Tilleggsmerknader

  • Dokumenter fra utbygger:

Avkjørselplan

Fasade nordøst

Fasader nordøst, sørøst og sørvest

Snitt

Plan takterrasse

Plan 2. etg

Plan 1. etg

Kjellerplan

Utomhusplan

Avkjørselplan

De som ønsker å kikke i saksgangen selv, finner denne her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Hesteskoen+7

Innsyn i dokumenter krever innlogging.