Endret: 28 nov 2018     Opprettet: 26 nov 2018

Retningslinjer for bygningskontakter

Alle bygninger skal ha en eller flere bygningskontakter. For disse gjelder retningslinjer som beskrevet her.

Retningslinjer for bygningskontakter.

1.  Være bindeledd i informasjonsflyten mellom styret og enheten
2.  Koordinere felles tilbakemeldinger fra enheten til styret
3.  Delta på møter for bygningskontakter initiert av styret
4.  Delegere og/eller koordinere oppgaver som f. eks oppussing, fellesinnkjøp, fellesprosjekter og innkalling til husmøte.
5. Påse at alle nødvendige underskrifter er innsamlet før søknad om bruk av felles vedlikeholdsfond blir sendt til styret.
6. Ta initiativ til at ringeklokker og postkasser er riktig merket
7. Oppbevare og ajourføre praktisk informasjon som gjelder hele bygningen
8. Den enkelte bygning er ansvarlig for at bygningen har en eller to bygningskontakter, jf. EBS vedtekter § 6, 6. avsnitt.
9.Tiltak av felles interesse avgjøres med simpelt flertall, jf. vedt. § 6, 6. avnitt, og noen tiltak krever samlet plan for bygningen,, jf. vedtektene § 9, før søknad sendes til styret.
10.Bruk av vedlikeholdsfond må søkes styret (for sjekk av nok likviditet). Det må foreligge et vedtak fra bygningen.

Eventuelle fakturaer må faktureres til sameiet:
5934 Engebråten Boligsameie
v/ Obos Eiendomsforvaltning
Postboks 6668 St Olavs Plass
0129 Oslo